Bra stämning, alla är med

SOCIALA MEDIER | RYKTESSPRIDNING | LEDARSKAP

INTERAKTIV FÖRESTÄLLNING

Viola är ny på skolan och blev snabbt populär. Amina, som gått på skolan länge, blev en av Violas nya kompisar. Ganska snabbt uppstod en dispyt. Stämningen i klassen har därefter blivit låg och det går rykten om taskigt beteende. Det lär även finnas en chatt med obehaglig information. Deniz och David ska också vara inblandade, men när man frågar dem så har de varken hört eller sett något. Vad har hänt?

”Bra stämning, alla är med” är en interaktiv teaterföreställning på tema sociala medier och ryktesspridning. Deltagarna spelar mot skådespelare och för handlingen framåt både individuellt och kollektivt. Deltagarna får först i uppdrag att ta reda på vad som hänt som en detektiv, och därefter ställa allt till rätta. Vi diskuterar och hittar lösningarna tillsammans.

Exempel på frågeställningar är: Hur kan man göra skillnad i en grupp, där man inte är ledare? Hur kommunicerar vi? Hur uppstår rykten? Hur sätter man gränser? Vad är sant, vad är falskt? Och om vi inte hittar annan lösning än att gå isär, hur gör vi för att ändå förbli sams och visa respekt? Målsättningen är att skapa bra stämning, så att alla kan vara med, i såväl vardagliga som komplexare sammanhang.

Mer om Teamet (klicka här)

Manus: Alexandra Chalupa i samarbete med utbildningsföretaget Vardagens Dramatik.

Värderingsövningar: Madeleine Sundell, jurist och ledarskapsstipendiat av Konungens stiftelse för ungt ledarskap.

Skolor som medverkade i skapandeprocessen: Magelungen Danvikstull, socialpedagog Annie Nettelbladt och kurator Elena Leytman. Täby enskilda gymnasium, psykologi- svenska- och estetiska ämnen lärare Lotta Amneby Maxe. 

Medverkande i workshop: Lotta Amneby Maxe och Alexandra Chalupa. 

Produktion: Alexandrina Production och Teater i samarbete med Föreningen Unga Drottning Christina. 

”Bra stämning, alla är med” är en del av POK-Projektet som erhållit stöd av Konung Gustaf V:s 90-års fond och Region Stockholm. 

Idé, regi: Alexandra Chalupa 

Mer om innehållet (klicka här)
  • Deltagarna interagerar individuellt och kollektivt med skådespelare.
  • Diskussioner sker i mindre grupper och med samtliga deltagare.
  • Den interaktiva teaterpjäsen har ett särskilt tema som till exempel ryktesspridning eller sociala media.
  • Deltagarna ges övning i att: agera, spela teater, tala inför grupp, tänka källkritiskt, se händelser ur olika perspektiv, se konsekvenser, utveckla sitt ledarskap.
  • Den interaktiva pjäsen bygger på research och verkliga händelser. Syftet är att komma så nära vardagen som möjligt, både vad gäller språk och utmaningar.
  • Manuset är skapat i samarbete med skolor, socialpedagog, kuratorer, expertis och utbildningsföretag. Manuset har särskild medvetenhet kring konfliktförebyggande och ledarskap.
  • Till varje interaktiv pjäs ingår Värderingsövningar.
Vad deltagarna kan förvänta sig av oss (klicka här)

Deltagarna får ökad medvetenhet i:
* Hur konflikter uppstår,
* De vanligaste orsakerna som ofta ligger bakom konflikter,
* Hur man gemensamt kan främja samarbete och gruppsammanhållning, hur man kan stötta och peppa varandra i ett sådant mål och varför det är viktigt.  * Ledarskap i vardagen,                                                                        * Lärarna i skolklasser får Värderingsövningar, som ett led i uppföljningsarbete och fortsatt övning. Lärarna väljer själva omfattningen på arbetet med Värderingsövningarna.

Vad vi förväntar oss av deltagare och arrangörer (klicka här)

* En sal, ett klassrum eller ett rum med stolar för alla deltagande.
* En projektor om möjligt.
* Alla deltar frivilligt. Är det någon som vill sitta och titta på, går det bra. Ångrar sig någon och vill börja delta efter en stund, så går det också bra. Vanligtvis deltar alla.
* Vi är glada om ni kan fylla i en kort, anonym utvärdering så vi kan bli bättre.
* Som arrangör, skola och deltagare kan ni välja att antingen finnas med  som deltagare, eller delta anonymt dvs inte stå med på hemsidor och sociala medier.
* Det är bra om en kurator eller liknande person finns med vid ett av tillfällena när workshopen utförs på skola.
* Hör gärna av er för mer information, upplägg eller övriga frågor.

”Bra stämning, alla är med” finns även i socialpsykologisk version. 

INFORMATION

PLATS: Teatersal, konferensrum, skola, klassrum (uppsökande verksamhet)
MÅLGRUPP: Åk 4-9, gymnasium 1-3 ring, gymnasieelever i behov av särskilt stöd, vuxna, alla.
ANTAL  SKÅDESPELARE: 1 – 2 personer
ANTAL DELTAGARE: 1 klass, maximalt 2 klasser per gång. Motsvarar 30, max 40 deltagare med övriga deltagare.
TID: ca 1,5 h, vi anpassar till er om det behövs.
SYFTE: Ge ökade medvetenhet i hur man gemensamt främjar gruppsammanhållning i tex. en grupp, eller skolklass, hur man stöttar varandra i detta och varför det är viktigt.
VAD ANDRA SAGT OM OSS: Utvärderingar av deltagande skolor har gett oss ett genomsnitt på 84% – 100% rekommendation.
PRIS: Priset varierar beroende på ert antal förfrågningar, bidrag och kulturstöd.
Vi ger mängdrabatt vid större antal bokningar och gör vårt bästa för att ge så kostnadseffektivt erbjudande som möjligt.
SKAPAD AV: Expertis, ungdomar, skolor, socialpedagog, kurator, utbildningsföretag, jurist, ledarskapsstipendiat.
SKAPANDE SKOLA: Det går bra att boka oss via Skapande skola.

MÅNADERNA

Vill ni se liknande teman gestaltade som saga i traditionell teaterföreställning? Då rekommenderar vi ”Månaderna” som varierar workshopens tema ur ett sagoperspektiv. 

Bokning och information