INFORMATION FÖR SKOLOR

VÅR FILOSOFI

I förlängningen tror vi att förståelse för sin ovän i den enkla, till synes banala vardagen, leder till ökad tolerans i mer komplexa sammanhang. Att bråka, ryka ihop eller vara oense är normalt och får oss växa, förutsatt att det hanteras konstruktivt. Ingen är perfekt, det är heller inte meningen. Man kan heller inte var bästa kompis med alla. Men respekt är vi skyldiga att visa varandra. Vad betyder det konkret? Och hur kan vi fungera i grupp, trots våra olikheter?

Våra föreställningar för skolor visar det komplexa i vardagliga relationer och belyser hur alla ibland frivilligt och ibland ofrivilligt bidrar till allt som sker. De interaktiva föreställningarna har dramatiserat enklare situationer och dispyter, innan de fått alltför allvarliga konsekvenser. I sagoföreställningarna tar vi ut svängarna och ger historien mer dramatiska omfång.

Syftet är att verka konfliktförebyggande, medvetandegöra vårt mänskliga beteende och dess konsekvenser. Förhoppningen är att vi gemensamt kan peppa och stötta varandra när vi behöver det som bäst. Som med allt annat behövs övning. I dag är det kanske du som är den starka och kloka för din klasskamrat. I morgon kan det vara precis tvärtom. Vi tar oss an ämnet med en avdramatiserad och undersökande hållning. Vi lägger bort all prestige och värderandet. Vi lyfter fram humor, empati och lösningsorientering.

VERKTYG OCH INSPIRATION: Teater, interaktivitet, ledarskap, psykologi, lek, juridik, diskussioner, föredrag, verkligheten, vardagen, sagan, dans och musik.

Idén kommer från POK-Projektet, ett från början ideellt initiativ.

 

INFORMATION

KULAN premien: Vi ingår i Kulans utbud. Läs mer om hur du kan ta del av Kulan-premien genom att klicka på denna länk. 

SKAPANDE SKOLA: Våra föreställningar används inom Skapande skola. Läs mer om skapande skola genom att klicka på denna länk.

LÄRARE I MODERSMÅL: Är du lärare och undervisar i svenska som andra modersmål? Hör gärna av dig, vi anpassar föreställningar till er. ”Månaderna” rekommenderas, den har enklare dialog, pantomim och dansinslag med både svensk och utländsk musik.

Bra stämning, alla är med: Kan användas inom ämnen som samhällskunskap, psykologi, estetiska ämnen, ämnen som är relaterade till kommunikation och retorik.

Månaderna: Estetiska ämnen, samhällskunskap. Föreställningen är ett enkelt sätt för barn att lära sig årets månader. Föreställningen har även använts i syfte att utveckla svenska språket för elever med flera modersmål.

Läs mer om upplägget här: (klicka)

Kontakt – mer information