INFORMATION FÖR SKOLOR

VÅR FILOSOFI

 

Våra föreställningar för skolor har utgångspunkt antingen i verkligheten eller i sagan. De verklighetsbaserade föreställningarna vill visa det komplexa i vardagliga relationer och belysa hur alla ibland frivilligt och ibland ofrivilligt bidrar till allt som sker. De verklighetsbaserade föreställningarna är interaktiva och har dramatiserat enklare situationer och dispyter, innan de fått alltför allvarliga konsekvenser. I sagoföreställningarna tar vi ut svängarna och ger berättelsen mer dramatiska omfång. Här är allt möjligt, övernaturliga väsen tar plats och det blir alltid lyckligt slut.

Föreställningarna har lärarmaterial för efterabete. Syftet är att verka konfliktförebyggande, medvetandegöra det mänskliga beteendet och dess konsekvenser. Förhoppningen är att vi gemensamt kan peppa och stötta varandra när vi behöver det som bäst med verktyg inom tex. ledarskap. Som med allt annat behövs övning. Vi tar oss an ämnet med en avdramatiserad och undersökande hållning. Vi lägger bort all prestige och värderandet. Vi lyfter fram humor, empati eller medkännande och lösningsorientering.

VERKTYG OCH INSPIRATION: Teater, interaktivitet, ledarskap, psykologi, lek, juridik, diskussioner, föredrag, verkligheten, vardagen, sagan, dans och musik.

 

 

INFORMATION

KULAN premien: Vi ingår i Kulans utbud. Läs mer om hur du kan ta del av Kulan-premien genom att klicka på denna länk. 

SKAPANDE SKOLA: Våra föreställningar används inom Skapande skola. Läs mer om skapande skola genom att klicka på denna länk.

LÄRARE I MODERSMÅL: Är du lärare och undervisar i svenska som andra modersmål? Hör gärna av dig, vi anpassar föreställningar till er. 

Bra stämning, alla är med: Kan användas inom ämnen som samhällskunskap, psykologi, estetiska ämnen, ämnen som är relaterade till kommunikation, retorik och likabehandling.

Månaderna: Kan användas inom estetiska ämnen, musik, samhällskunskap. Föreställningen är ett enkelt sätt för barn att lära sig årets månader. Föreställningen har även använts i syfte att utveckla svenska språket för elever med flera modersmål.

Läs mer om upplägget här: (klicka)

Kontakt – mer information