”Saltet” Teaterföreställning 

9 juni kl. 10.30 på Tegelscenen

En kung är på grund av ålderns höst tvungen att lämna över sitt styre av riket. Han vet bara inte till vem. Därför sätter han sina döttrar på prov. En av döttrarna klarar inte prövningen och blir istället bortjagad. Hon ger sit ut och vandrar bland berg och dalar där hon råkar på en häxa. Eller ett övernaturligt väsen? Och så tar berättelsen en ny vändning.

”Saltet” är en saga som tar upp frågor om makt, systerskap och hur vi förhåller oss till materiella och icke-materiella värden.

Saltet

Baserat på en folksaga av Pavol Dobšinský

Av: Alexandrina Production & Teater

Musik: Klassisk-, folk- och nykomponerad musik

Från: 7 år, familjeföreställning

Gratis för skolklasser, reservera dina platser i högerkolumnen.

Makt | Hårda värden  | Mjuka värden

INFORMATION

LÄNGD: 30 – 40 minuter

REKOMMENDERAD FRÅN: 7 år 

GENRE: Fantasy, drama, saga

MED STÖD AV: Film i Dalarna, Svante Bergströms Teaterstiftelse och Kulturrådet.

Boka här

Med stöd från: