DIGITAL FÖRESTÄLLNING

Bra stämning, alla är med – DIGITALT

SOCIALA MEDIER | RYKTESSPRIDNING | LEDARSKAP

DIGITAL INTERAKTIV FÖRESTÄLLNING 

Viola är ny på skolan och blev snabbt populär. Amina och Viola var vänner men är nu osams. Någon form av bråk har uppstått mellan dem. Stämningen i klassen har blivit mycket låg och det går rykten om taskigt beteende. Det ryktas även om en chatt med obehaglig information. Deniz och David lär också vara inblandade, men när man frågar dem så har de varken hört eller sett något. Vad har hänt?

”Bra stämning, alla är med” är en interaktiv teaterföreställning på tema sociala medier och ryktesspridning. Eleverna spelar mot skådespelare och för handlingen framåt individuellt och kollektivt. Eleverna får först i uppdrag att ta reda på vad som hänt, och därefter ställa allt till rätta. Vi diskuterar och hittar lösningarna tillsammans.

Exempel på frågeställningar är: Hur kan man ta ansvar i en grupp där man inte är ledare? Hur kommunicerar vi? Hur uppstår rykten? Hur sätter man gränser? Vad är sant, vad är falskt? Och om vi inte hittar annan lösning än att gå i sär, hur gör vi för att ändå förbli sams och visa respekt? Målsättningen är att skapa bra stämning, så alla kan vara med.

DIGITALT GENOMFÖRANDE

Ni behöver internet, dator/padda och en digitalplattfomr, till exempel Zoom.
Deltagarna interagerar enligt anvisningar med samtalsledare och skådespelare digitalt.
Deltagarna kan både sitta i mindre grupper live, eller delta en och en från sitt hem.
Diskussioner sker både i mindre grupper i sk. Zoom rum och alla tillsammans.
Pris: 3000 kr per klass, ordinarie pris.
Priserna varierar och kan förhandlas, beroende på subventioner och antal beställningar. Ordinarie pris är det dyraste. Kontakta oss alltid för exakta uppgifter.

”Bra stämning, alla är med” i workshopformat:

Team

Manus: Alexandra Chalupa i samarbete med utbildningsföretaget Vardagens Dramatik.

Värderingsövningar: Madeleine Sundell, jurist och ledarskapsstipendiat av Konungens stiftelse för ungt ledarskap.

Skolor som medverkade i skapandeprocessen: Magelungen Danvikstull, socialpedagog Annie Nettelbladt och kurator Elena Leytman. Täby enskilda gymnasium, psykologi- svenska- och estetiska ämnen lärare Lotta Amneby Maxe. 

Medverkande i workshop: Lotta Amneby Maxe och Alexandra Chalupa. 

Produktion: Alexandrina Production i samarbete med Föreningen Unga Drottning Christina. 

”Bra stämning, alla är med” är en del av POK-Projektet som erhållit stöd av Konung Gustaf V:s 90-års fond och Region Stockholm. 

Idé: Alexandrina Production  

Mer om innehållet (klicka)
  • Eleverna interagerar individuellt och kollektivt med skådespelare.
  • Diskussioner sker i mindre grupper och med hela klassen.
  • Den interaktiva teaterpjäsen har ett särskilt tema som till exempel ryktesspridning eller sociala media.
  • Eleverna ges övning i att: agera, spela teater, tala inför grupp, tänka källkritiskt, se händelser ur olika perspektiv, se konsekvenser, utveckla sitt ledarskap.
  • Den interaktiva pjäsen bygger på research och verkliga händelser.Syftet är att komma så nära ungdomarnas verklighet som möjligt, både vad gäller språk och vardagens utmaningar.
  • Manuset är skapat i samarbete med skolor, socialpedagog, kuratorer och utbildningsföretag. Manuset har särskild medvetenhet kring konfliktförebyggande och ledarskap.
  • Till varje interaktiv pjäs ingår Värderingsövningar.
Vad skolor kan förvänta sig av oss (klicka)
Eleverna övar sig på att bli medvetna. De får inblick i:
* hur konflikter uppstår,
* de vanligaste orsakerna som ofta ligger bakom konflikter,
* hur man gemensamt kan främja samarbete och gruppsammanhållning i klassen, hur man kan stötta och peppa varandra i ett sådant mål och varför det är viktigt.
* Lärarna får Värderingsövningar av oss som ett led i uppföljningsarbete och fortsatt övning. Lärarna väljer själva omfattningen på arbetet med Värderingsövningarna.
Vad vi förväntar oss av skolor (klicka)

* Ett klassrum eller ett rum med stolar för alla deltagande elever, alternativt är eleverna hemma hos sig.
* En digital plattform som Zoom eller annat, internet, dator/padda.
* Eleverna deltar frivilligt. Är det någon som vill sitta och titta på, går det bra. Ångrar sig eleven och vill börja delta/interagera efter en stund, så går det också bra. Vanligtvis deltar alla elever.
* Vi är glada om ni kan fylla i en kort, anonym utvärdering så vi kan bli bättre.
* Er skola kan välja att antingen finnas med  som deltagare, eller delta anonymt dvs inte stå med på hemsidor och sociala medier
* Det är bra om en kurator eller liknande person finns med vid ett av tillfällena. Detta utifall att workshopen väcker frågor hos någon elev, så att kuratorn vet om sammanhanget.
* Hör gärna av er för mer information, upplägg eller övriga frågor.

”Bra stämning, alla är med” finns även i socialpsykologisk version. 

INFORMATION

PLATS: Skola, klassrum med digital plattform
MÅLGRUPP: Åk 7-9, gymnasium 1-3 ring, gymnasieelever i behov av särskilt stöd.
ANTAL  SKÅDESPELARE: 1 – 2 personer
ANTAL DELTAGARE: 1 klass, maximalt 2 klasser per gång.
TID: ca 1,5 h ink. bensträckare
SYFTE: Ge förståelse för hur man gemensamt främjar gruppsammanhållning i klassen, hur man stöttar varandra i detta och varför det är viktigt.
VAD ANDRA SAGT OM OSS: Utvärderingar av deltagande skolor har gett oss ett genomsnitt på 84% – 100% rekommendation.
PRIS: 3000 kr. Priset varierar beroende på ert antal förfrågningar, bidrag och kulturstöd.
Vi ger mängdrabatt vid större antal bokningar och gör vårt bästa för att ge så kostnadseffektivt erbjudande som möjligt.
SKAPAD AV: Skola, socialpedagog, kurator, utbildningsföretag, jurist, ledarskapsstipendiat.
SKAPANDE SKOLA: Det går bra att boka oss via Skapande skola.

MÅNADERNA

Vill ni se liknande teman gestaltade som saga i traditionell teaterföreställning? Då rekommenderar vi ”Månaderna” som varierar workshopens tema ur ett sagoperspektiv. 

Bokning och information