Interaktiv workshop

Denna workshop består den interaktiva föreställningen ”Bra stämning, alla är med” och värderingsövningar.

INTERAKTIVA FÖRESTÄLLNINGAR

Skådespelare interagerar med lärare och elever i klassrum. Diskussioner och analys ingår. Speltiden och diskussionerna tar 1,5 h.
Föreställningen finns i olika versioner, med olika handlingar och olika teman. Ryktesspridning, sociala medier är ett tema i ”Bra stämning, alla är med”. Syftet är att inspirera klasser till att trots olikheter, fungera som grupp.

Läs mer om upplägget här: (klicka)
 • Eleverna interagerar individuellt och kollektivt med skådespelare.
 • Diskussioner sker i mindre grupper och med hela klassen.
 • Den interaktiva teaterpjäsen har ett särskilt tema som till exempel ryktesspridning eller sociala media.
 • Eleverna ges övning i att: agera, spela teater, tala inför grupp, tänka källkritiskt, se händelser ur olika perspektiv, se konsekvenser, kommunikation, utveckla sitt ledarskap.
 • Den interaktiva pjäsen bygger på research och verkliga händelser. Syftet är att komma så nära ungdomarnas verklighet som möjligt, både vad gäller språk och vardags livets utmaningar. 
 • Manuset är skapat i samarbete med skolor, socialpedagog, kurator och utbildningsföretag. Manuset har särskild medvetenhet kring konfliktförebyggande och ledarskap.
 • Till varje interaktiv pjäs ingår Värderingsövningar.

VÄRDERINGSÖVNINGAR

Värderingsövningarna görs med eleverna vid ett annat tillfälle och leds av lärarna, och återkopplar till den interaktiva teaterpjäsen, med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt.

Läs mer om värderingövningarna här: (klicka)
 • Värderingsövningarna görs under ledning av lärare med elever vid valfritt tillfälle.
 • Värderingsövningarna utgår från FN stadgans deklaration om Mänskliga rättigheter och hur vi kan förankra dem i vardagen här och nu.
 • Värderingsövningarna är kopplade till den interaktiva föreställningens tematik.
 • De är skapade i samarbete med en jurist och ledarskapsstipendiat och dramapedagog.
 • Värderingsövningarna används ofta som uppföljning och repetition av den interaktiva föreställningen ”Bra stämning, alla är med”.

INTERAKTIVA FÖRESTÄLLNINGAR

Klicka här för att komma till alla interaktiva föreställningar

Vad skolar kan förvänta sig av oss (klicka)
Eleverna övar sig på att bli medvetna. De får inblick i:
* hur konflikter uppstår,
* de vanligaste orsakerna som ofta ligger bakom konflikter,
* hur man gemensamt kan främja samarbete och gruppsammanhållning i klassen, hur man kan stötta och peppa varandra i ett sådant mål och varför det är viktigt.
* Lärarna får Värderingsövningar av oss som ett led i uppföljningsarbete och fortsatt övning. Lärarna väljer själva omfattningen på arbetet med Värderingsövningarna.
Vad vi förväntar oss av skolor (klicka)

* Ett klassrum eller ett rum med stolar för alla deltagande elever. Bänkar kan stå kvar.
* En projektor om möjligt.
* Eleverna deltar frivilligt. Är det någon som vill sitta och titta på, går det bra. Ångrar sig eleven och vill börja delta efter en stund, så går det också bra. Vanligtvis deltar alla elever.
* Vi är glada om ni kan fylla i en kort, anonym utvärdering så vi kan bli bättre.
* Er skola kan välja att antingen finnas med  som deltagare, eller delta anonymt dvs inte stå med på hemsidor och sociala medier.
* Det är bra om en kurator eller liknande person finns med vid ett av tillfällena.
* Hör gärna av er för mer information, upplägg eller övriga frågor.

Bokning och information

Skräddarsydda workshops

SKRÄDDARSYDDA WORKSHOPS MED TEATER, DANS OCH MUSIK.

 

Vill ni aktivera era barn och ungdomar med teater och skådespeleri?

 • Vi gör allt från teaterlekar, improvisationsövningar och gestaltning till arbete med text.
 • Vi sätter upp pjäser, föreställningar eller jobbar med utvalda scener.
 • Teater för skoj skull eller i utbildningssyfte.
 • Vi gör även workshops med dans eller musik.

Har ni särskilda önskemål och behov så skräddarsyr vi utifrån dessa. Kontakta oss för mer information.

Bokning och information

Skapande skola

SKAPANDE SKOLA MED DANS, TEATER OCH MUSIK

 

Skapande Skola är initierat av Kulturrådet och ger skolelever möjlighet att ta del av kultur genom eget skapande. Skapande skolan ger till exempel medel för att köpa teaterföreställningar med workshop.
Alla våra workshops och föreställningar går att beställa inom Skapande skola.
Har ni särskilda önskemål så skräddarsyr vi utifrån dessa.
Vi gör workshops inom dans, musik och teater.
Det går bra att boka direkt via oss .

Läs mer om Skapande skola och hur ni kan söka finansiella medel här:

Bokning och information