INTERAKTIVA FÖRESTÄLLNINGAR

Bra stämning, alla är med 1

Föreställningen finns även som workshop

SOCIALA MEDIER | RYKTESSPRIDNING | LEDARSKAP

INTERAKTIV FÖRESTÄLLNING

”Bra stämning, alla är med 1” handlar om Amina och Viola, två vänner som blivit osams. Viola är ny på skolan och blev snabbt populär. För några veckor sedan uppstod något form av bråk. Stämningen i klassen har blivit mycket låg och det går rykten om taskigt beteende. Det lär även finnas en chatt med obehaglig information. Deniz och David ska också vara inblandade, men när man frågar dem så har de varken hört eller sett något. Vad har hänt?

”Bra stämning, alla är med 1” är en interaktiv teaterpjäs på tema sociala medier och ryktesspridning. Eleverna spelar mot skådespelare och för handlingen framåt individuellt och kollektivt. Eleverna får först i uppdrag att ta reda på vad som hänt, och därefter ställa allt till rätta. Vi diskuterar och hittar lösningarna tillsammans.

Frågeställningar som tas upp är till exempel hur man kan ta ansvar i en grupp där man inte är ledare? Hur kommunicerar vi? Vad menar vi? Hur blir vi uppfattade/ missuppfattad av mottagaren? Hur uppstår rykten? Hur sätter man gränser? Vad är sant, vad är falskt? Och om vi inte hittar annan lösning än att gå i sär, hur gör vi för att ändå förbli sams och visa respekt? Målsättningen är att skapa bra stämning, så alla kan vara med.

MÅNADERNA

Vill ni se liknande teman gestaltade som saga i traditionell teaterföreställning? Då rekommenderar vi ”Månaderna” som varierar workshopens tema ur ett sagoperspektiv. 

VAD ANDRA SAGT OM OSS (Läs mer)

Här är några röster av både elever och lärare:

DIN SPONTANA REAKTION, VAD TYCKTE DU?

”Bra att prata om sånna här saker, det gör man inte ofta”
”Jätte bra! Viktigt budskap, aktuellt bland just klasskamrater! Det var en bra övning för oss att få läsa repliker inför varandra!”
”Bra budskap och det kom tydligt fram. Det var skönt att det var vissa repliker som vi kunde ”skratta” lite åt, så att det inte bara var seriöst.”
”Bra, situationer som många känner igen sig i och varit med om.”
”Jag tycker att det var ett roligt koncept att publiken fick vara delaktiga.”
”Jag tycker att upplägget var bra. Först när man hör ordet ”teater” som klass, kan det bli lite osäker stämning om alla inte är med på det. Men själva pjäsen var bra, riktade sig mot alla, man kände igen sig. Bra tanke, kanske kan hjälpa och förhindra drama och utfrysning i klassen.”
”Bra syfte, får fram att många vet hur man löser konflikter, fast det kan se annorlunda ut i verkligheten då man inte reder ut saker. Alla kan ta med sig något till kommande konflikter och förhoppningsvis förhindra större bråk.”
”Väldigt lärorikt och kul.”

VAD VAR DET VIKTIGASTE DU FICK UT ELLER LÄRDE DIG AV WORKSHOPEN?

”Hur lätt ett missförstånd kan ske.”
”Att våga prata direkt till den personen konflikten gäller. Och inte snacka med andra i första hand.”
”Hur en kan hantera olika saker och försöka att inte involvera andra vänner som ska ta ställning.”
”Direkt kommunikation är nyckeln”
”Att höra elevernas tankar.”
”Alla ska vara med”.
”Ta det ”face to face” är viktigt.”
”Jag har tänkt på allt detta innan så det var inget nytt”
”Att lösa problem på en gång, inte blanda in andra personer för mycket och överdriva den egentliga situationen.”
”Att aldrig utesluta någon, lös problemet istället”
”Hur man gör i sådana situationer”
”Att va snäll”
”Jag tyckte inte direkt att jag fick ut något av det då jag kände att jag redan visste eller brukar tänka så.”
”Att inte snacka skit”
”Att inte va elak”
”Att det alltid finns två sidor av en händelse & att det alltid är bäst att inte blanda in massa människor.”
”Inte vara aggressiv när man tolkar något negativt. Försöka säga förlåt.”

Mer om innehållet: (klicka)
 • Eleverna interagerar individuellt och kollektivt med skådespelare.
 • Diskussioner sker i mindre grupper och med hela klassen.
 • Den interaktiva teaterpjäsen har ett särskilt tema som till exempel ryktesspridning eller sociala media.
 • Eleverna ges övning i att: agera, spela teater, tala inför grupp, tänka källkritiskt, se händelser ur olika perspektiv, se konsekvenser, utveckla sitt ledarskap.
 • Den interaktiva pjäsen bygger på research och verkliga händelser. Syftet är att komma så nära verkligheten som möjligt vad gäller aktuella frågor och språk som ungdomarna använder.
 • Manuset är skapat i samarbete med skolor, socialpedagog, kuratorer och utbildningsföretag. Manuset har särskild medvetenhet kring konfliktförebyggande och ledarskap.
 • Till varje interaktiv pjäs ingår Värderingsövningar.
Vad skolor kan förvänta sig av oss (klicka)
Eleverna får öva sig på att bli medvetna och få inblick i:
* hur konflikter uppstår,
* vanligaste orsaker som ofta ligger bakom konflikter,
* hur man gemensamt kan främja samarbete och gruppsammanhållning i klassen, hur man kan stötta och peppa varandra i ett sådant mål och varför det är viktigt.
* Lärarna får Värderingsövningar av oss som ett led i uppföljningsarbete och fortsatt övning. Lärarna väljer själva omfattningen på arbetet med Värderingsövningarna.
Vad vi förväntar oss av skolor (klicka)

* Ett klassrum eller ett rum med stolar för alla deltagande elever. Bänkar kan stå kvar.
* En projektor om möjligt.
* Eleverna deltar frivilligt. Är det någon som vill sitta och titta på, går det bra. Ångrar sig eleven och vill börja delta efter en stund, så går det också bra. Vanligtvis deltar alla elever.
* Vi är glada om ni kan fylla i en kort, anonym utvärdering så vi kan bli bättre.
* Er skola kan välja att antingen finnas med  som deltagare, eller delta anonymt dvs inte stå med på hemsidor och sociala medier.
* Det är bra om en kurator eller liknande person finns med vid ett av tillfällena.
* Hör gärna av er för mer information, upplägg eller övriga frågor.

”Bra stämning, alla är med 1” finns även i en socialpsykologisk version. 

INFORMATION

PLATS: Skola, klassrum (uppsökande verksamhet)
MÅLGRUPP: Åk 7-9, gymnasium 1-3 ring och gymnasium med elever i behov av särskilt stöd.
ANTAL MEDVERKANDE SKÅDESPELARE: 1 – 2 personer
ANTAL DELTAGARE: 1 klass, maximalt 2 klasser per gång.
TID: ca 1,5 h – 2,5 h, vi anpassar och skräddarsyr.
SYFTE: Att få större förståelse för hur man gemensamt främjar gruppsammanhållning i klassen, hur man stöttar varandra i detta och varför det är viktigt.
VAD ANDRA SAGT OM OSS: Utvärderingar av deltagande elever och skolor har hittills gett oss ett genomsnitt på 84% – 100% rekommendation.
PRIS: Beroende på ert antal förfrågningar, subventioner och kulturstöd, varierar priserna.
Vi ger mängdrabatt vid större antal bokningar och gör vårt bästa för att ge er så kostnadseffektivt erbjudande som möjligt.
SKAPAD AV: Workshopen är skapad i samarbete med skolor, utbildningsföretag, jurist och ledarskapsstipendiat.
SKAPANDE SKOLA: Det går bra att boka oss via Skapande skola.
Välkomna att höra av er!

Kontakt och information

Bra stämmning, alla är med 2

Inkludering | Åsiktsfrihet 

INTERAKTIV FÖRESTÄLLNING

”Bra stämning, alla är med 2” handlar om Charlie som sitter i elevrådet och Kim vill gärna vara med. Charlie har gott rykte och anses vara en seriös person. Ändå står inte allt rätt till i elevrådet och skolan. Kim är ledsen och har tappat hoppet. Det går rykten om skolk och flera verkar ha hoppat av elevrådet. Vad har hänt?

”Bra stämning, alla är med 2” är en interaktiv teaterpjäs på tema inkludering. Eleverna spelar mot skådespelare och för handlingen framåt individuellt och kollektivt. Eleverna får först i uppdrag att ta reda på vad som hänt, och därefter ställa allt till rätta. Vi diskuterar och hittar lösningarna gemensamt.

Frågeställningar som tas upp är till exempel hur kan man bli mer inkluderande? Vad innebär yttrande- och åsiktsfrihet? Hur kan man utveckla sitt ledarskap? Hur kommunicerar vi? Vad menar vi? Hur blir vi uppfattade/ missuppfattad av mottagaren?

”Vill ni se liknande tema gestaltas i en teaterföreställning, rekommenderar vi sagoföreställningen ”Saltet” som varierar workshopens tema ur ett sagoperspektiv.

Mer om innehållet: (klicka)
 • Eleverna interagerar individuellt och kollektivt med skådespelare.
 • Diskussioner sker i mindre grupper och med hela klassen.
 • Den interaktiva teaterpjäsen har ett särskilt tema som till exempel ryktesspridning eller sociala media.
 • Eleverna ges övning i att: agera, spela teater, tala inför grupp, tänka källkritiskt, se händelser ur olika perspektiv, se konsekvenser, utveckla sitt ledarskap.
 • Den interaktiva pjäsen bygger på research och verkliga händelser. Syftet är att komma så nära verkligheten som möjligt vad gäller aktuella frågor och språk som ungdomarna använder.
 • Manuset är skapat i samarbete med skolor, socialpedagog, kuratorer och utbildningsföretag. Manuset har särskild medvetenhet kring konfliktförebyggande och ledarskap.
 • Till varje interaktiv pjäs ingår Värderingsövningar.
Vad skolor kan förvänta sig av oss (klicka)
Eleverna får öva sig på att bli medvetna och få inblick i:
* hur konflikter uppstår,
* vanligaste orsaker som ofta ligger bakom konflikter,
* hur man gemensamt kan främja samarbete och gruppsammanhållning i klassen, hur man kan stötta och peppa varandra i ett sådant mål och varför det är viktigt.
* Lärarna får Värderingsövningar av oss som ett led i uppföljningsarbete och fortsatt övning. Lärarna väljer själva omfattningen på arbetet med Värderingsövningarna.
Vad vi förväntar oss av skolor (klicka)

* Ett klassrum eller ett rum med stolar för alla deltagande elever. Bänkar kan stå kvar.
* En projektor om möjligt.
* Eleverna deltar frivilligt. Är det någon som vill sitta och titta på, går det bra. Ångrar sig eleven och vill börja delta efter en stund, så går det också bra. Vanligtvis deltar alla elever.
* Vi är glada om ni kan fylla i en kort, anonym utvärdering så vi kan bli bättre.
* Er skola kan välja att antingen finnas med  som deltagare, eller delta anonymt dvs inte stå med på hemsidor och sociala medier.
* Det är bra om en kurator eller liknande person finns med vid ett av tillfällena.
* Hör gärna av er för mer information, upplägg eller övriga frågor.

INFORMATION

PLATS: Skola, klassrum (uppsökande verksamhet)
ANTAL MEDVERKANDE SKÅDESPELARE: 1 – 2 personer
ANTAL DELTAGARE: 1 klass, maximalt 2 klasser per gång.
TID: ca 1,5 h – 2,5 h, vi anpassar och skräddarsyr.
MÅLGRUPP: åk 7-9, gymnasiet 1 – 3 ring och gymnasium med elever i behov av särskilt stöd.
SYFTE: Att få större förståelse för inkludering, hur man gemensamt främjar gruppsammanhållning i klassen, hur man stöttar varandra i detta och varför det är viktigt.
PRIS: Beroende på ert antal förfrågningar, subventioner och kulturstöd, varierar priserna.
Vi ger mängdrabatt vid större antal bokningar och gör vårt bästa för att ge er så kostnadseffektivt erbjudande som möjligt.
SKAPAD AV: Workshopen är skapad i samarbete med skolor, utbildningsföretag, jurist och ledarskapsstipendiat.
SKAPANDE SKOLA: Det går bra att boka oss via Skapande skola.

Välkomna att höra av er!

Kontakta och information

Bra stämning, alla är med 
-socialpsykologi

Sociala medier | Ryktesspridning  | Socialpsykologi 

INTERAKTIV TEATERPJÄS

”Bra stämning, alla är med 1” handlar om Amina och Viola, två vänner som blivit osams. Viola är ny på skolan och blev snabbt populär. För några veckor sedan uppstod något form av bråk. Stämningen i klassen har blivit mycket låg och det går rykten om taskigt beteende. Det lär även finnas en chatt med obehaglig information. Deniz och David ska också vara inblandade, men när man frågar dem så har de varken hört eller sett något. Vad har hänt?

”Bra stämning, alla är med 1” är en interaktiv teaterpjäs på tema sociala medier och ryktesspridning. Eleverna spelar mot skådespelare och för handlingen framåt individuellt och kollektivt. Eleverna får först i uppdrag att ta reda på vad som hänt, och därefter ställa allt till rätta. Vi diskuterar och hittar lösningarna tillsammans.

Denna version är tar upp frågeställningar er ett socialpsykologiskt perspektiv där vi bland annat diskuterar:

 • Roller och Rollkonflikter
 • Normer
 • Status
 • Makt
 • Attityder
 • Sanktioner
 • Vi och dom

Denna version är direkt anpassad till gymnasiekursen Psykologi1. 

VAD ANDRA SAGT OM OSS (Läs mer)

Här är några röster av både elever och lärare:

DIN SPONTANA REAKTION, VAD TYCKTE DU?

”Bra att prata om sånna här saker, det gör man inte ofta”
”Jätte bra! Viktigt budskap, aktuellt bland just klasskamrater! Det var en bra övning för oss att få läsa repliker inför varandra!”
”Bra budskap och det kom tydligt fram. Det var skönt att det var vissa repliker som vi kunde ”skratta” lite åt, så att det inte bara var seriöst.”
”Bra, situationer som många känner igen sig i och varit med om.”
”Jag tycker att det var ett roligt koncept att publiken fick vara delaktiga.”
”Jag tycker att upplägget var bra. Först när man hör ordet ”teater” som klass, kan det bli lite osäker stämning om alla inte är med på det. Men själva pjäsen var bra, riktade sig mot alla, man kände igen sig. Bra tanke, kanske kan hjälpa och förhindra drama och utfrysning i klassen.”
”Bra syfte, får fram att många vet hur man löser konflikter, fast det kan se annorlunda ut i verkligheten då man inte reder ut saker. Alla kan ta med sig något till kommande konflikter och förhoppningsvis förhindra större bråk.”
”Väldigt lärorikt och kul.”

VAD VAR DET VIKTIGASTE DU FICK UT ELLER LÄRDE DIG AV WORKSHOPEN?

”Hur lätt ett missförstånd kan ske.”
”Att våga prata direkt till den personen konflikten gäller. Och inte snacka med andra i första hand.”
”Hur en kan hantera olika saker och försöka att inte involvera andra vänner som ska ta ställning.”
”Direkt kommunikation är nyckeln”
”Att höra elevernas tankar.”
”Alla ska vara med”.
”Ta det ”face to face” är viktigt.”
”Jag har tänkt på allt detta innan så det var inget nytt”
”Att lösa problem på en gång, inte blanda in andra personer för mycket och överdriva den egentliga situationen.”
”Att aldrig utesluta någon, lös problemet istället”
”Hur man gör i sådana situationer”
”Att va snäll”
”Jag tyckte inte direkt att jag fick ut något av det då jag kände att jag redan visste eller brukar tänka så.”
”Att inte snacka skit”
”Att inte va elak”
”Att det alltid finns två sidor av en händelse & att det alltid är bäst att inte blanda in massa människor.”
”Inte vara aggressiv när man tolkar något negativt. Försöka säga förlåt.”

Mer om innehållet: (klicka)
 • Eleverna interagerar individuellt och kollektivt med skådespelare.
 • Diskussioner sker i mindre grupper och med hela klassen.
 • Den interaktiva teaterpjäsen har ett särskilt tema som till exempel ryktesspridning eller sociala media.
 • Eleverna ges övning i att: agera, spela teater, tala inför grupp, tänka källkritiskt, se händelser ur olika perspektiv, se konsekvenser, kommunikation, utveckla sitt ledarskap.
 • Den interaktiva pjäsen bygger på research och verkliga händelser. Syftet är att komma så nära ungdomarnas verklighet som möjligt, både vad gäller språk och vardags livets utmaningar. 
 • Manuset är skapat i samarbete med skolor, socialpedagog, kuratorer och utbildningsföretag. Manuset har särskild medvetenhet kring konfliktförebyggande och ledarskap.
 • Till varje interaktiv pjäs ingår Värderingsövningar.
Vad skolor kan förvänta sig av oss (klicka)
Eleverna får öva sig på att bli medvetna. De får inblick i:
* hur konflikter uppstår,
* de vanligaste orsakerna som oftast ligger bakom konflikter,
* hur man gemensamt kan främja samarbete och gruppsammanhållning i klassen, hur man kan stötta och peppa varandra i ett sådant mål och varför det är viktigt.
* Lärarna får Värderingsövningar av oss som ett led i uppföljningsarbete och fortsatt övning. Lärarna väljer själva omfattningen på arbetet med Värderingsövningarna.
Vad vi förväntar oss av skolor (klicka)

* Ett klassrum eller ett rum med stolar för alla deltagande elever. Bänkar kan stå kvar.
* En projektor om möjligt.
* Eleverna deltar frivilligt. Är det någon som vill sitta och titta på, går det bra. Ångrar sig eleven och vill börja delta efter en stund, så går det också bra. Vanligtvis deltar alla elever.
* Vi är glada om ni kan fylla i en kort, anonym utvärdering så vi kan bli bättre.
* Er skola kan välja att antingen finnas med  som deltagare, eller delta anonymt dvs inte stå med på hemsidor och sociala medier.
* Det är bra om en kurator eller liknande person finns med vid ett av tillfällena.
* Hör gärna av er för mer information, upplägg eller övriga frågor.

INFORMATION

PLATS: Skola, klassrum (uppsökande verksamhet)
ANTAL MEDVERKANDE SKÅDESPELARE: 1 – 2 personer
ANTAL DELTAGARE: 1 klass, maximalt 2 klasser per gång.
TID: ca 1,5 h – 2,5 h. Vi anpassar oss till er.
SYFTE: Att få större förståelse för hur man gemensamt främjar gruppsammanhållning i klassen, hur man stöttar varandra i detta och varför det är viktigt.
VAD ANDRA SAGT OM OSS: Utvärderingar av deltagande elever och skolor har hittills gett oss ett genomsnitt på 84% – 100% rekommendation.
PRIS: Priset varierar, beroende på ert antal förfrågningar, subventioner och kulturstöd.
Vi ger mängdrabatt vid större antal bokningar och gör vårt bästa för att ge ett så kostnadseffektivt erbjudande som möjligt.
SKAPAD AV: Workshopen är skapad i samarbete med skolor, utbildningsföretag, jurist och ledarskapsstipendiat.
SKAPANDE SKOLA: Det går bra att boka oss via Skapande skola.

Bokning och information