Affisch: Julia Stranovska

”SnackSamtal”                  

Relationer | Samtycke | Inkludering | Ledarskap | Kommunikation

INTERAKTIV TEATERFÖRESTÄLLNING

Kim och Sasha går i samma klass och är väldigt olika. Trots detta har lärarna valt just dem till att ordna en aktivitet för hela klassen. Det verkar gå sådär. Kim och Sasha har svårt att förstå varandra eller komma överens. Men en sak har de gemensamt. Intresse för inkluderande ledarskap. Dessutom har de fått veta att du är expert inom området. Därför vill de nu mer än gärna träffa dig/er, för att samtala eller snacka om detta. 

”SnackSamtal” är en interaktiv teaterföreställning som handlar om kompisrelationer, samtycke, ledarskap och inkludering. Deltagarna spelar med skådespelare och för handlingen framåt både individuellt och kollektivt. Vi diskuterar och hittar lösningarna gemensamt.

Frågor som tas upp; kommunikation, att var tydlig med vad man vill eller inte vill, att vara lyhörd för vad den andre vill eller inte vill.  Vi utgår till att börja med från frågor i mikroformat i vardagen, som ”Är det okej att jag tar upp det du och jag har pratat om aktiviteten, med övriga kamrater”.

Vi har fokus på kompisrelationer. Men för gymnasieelever och vuxna kan man även ta del av frågor som rör sex- och samlevnad. Här rekommenderar vi organisationen Fatta! metodmaterial som vi utgår ifrån och som vi samarbetar med.

För skolor: Värderingsövningar ingår. Dessa delges lärarna, som vid behov kan fortsätta använda dem som en del av uppföljnings- eller efterarbete.

För dig som vill veta mer om ämnet samtycke och relationer rekommenderar vi organisationen Fatta! som vi samarbetat med i detta projekt. Besök gärna deras hemsida där det även finns kostnadsfritt, pedagogiskt material för skolor och allmänheten: www.fatta.nu. och www.samtyckeskultur.nu

 

Med stöd av: Kulturrådet.

I samarbete med Föreningen Unga Drottning Christina, Täby Enskilda gymnasium, Fatta! Queen Christina – The European, Tegelscenen mfl.

 

DELTAGARRÖSTER

”Det var kul att alla fick delta att tycka och tänka”

”Roligt, man fick prata och höra om olika frågor man sällan pratar om vilket var lärorikt.”

”Jag tyckte det var kul med dessa två karaktärer och skådespeleriet. Kul med variation. Man berörde viktiga ämnen tyckte jag”

”Det viktigaste var att förstå att människor är annorlunda och vi kan uppfatta saker annorlunda, därför är det viktigt att vara tydlig med sina känslor och tankar, i alla fall i vissa situationer”

”Jag blev mer medveten av att ord, handlingar och andra småsaker kan bidra med flera konsekvenser eller positiva handlingar än vad man tror.”

 

Mer om Teamet (klicka här)

Denna workshop är skapad i samarbete med:

Alexandra Chalupa, skådespelerska och manusförfattare.

Lotta Amneby Maxe, gymnasielärare i teater, estetisk kommunikation, psykologi och svenska.

Madeleine Sundell, människorättsjurist och ledarskapsstipendiat av Konungens stiftelse för ungt ledarskap.

Fatta!

Täby Enskilda gymnasium, referensgrupper med elever.

Julia Stranovska, grafisk formgivare och affisch.

 

 

 

Vad deltagare kan förvänta sig av oss (Läs mer)

 Deltagaren övar sig på att medvetandegöra: 
 * Teaterprocesser och skådespeleri,
 * Inkludering,                                                                                         * Kommunikation – tydlighet kring vad man vill eller inte vill,                                                                                                          * Kommunikation – lyhördhet inför vad den andre vill eller inte       vill,                                                                                              * Hur man gemensamt kan främja samarbete och gruppsammanhållning med kompisar, i klasser, grupper, hur man kan stötta och peppa varandra i ett sådant mål och varför det är viktigt.                                                                             * Ledarskap i vardagen.

Skolor: Lärarna får Värderingsövningar av oss som frivilligt uppföljningsarbete. Lärarna väljer själva omfattningen på arbetet med Värderingsövningarna.

Vad vi förväntar oss av deltagare och arrangörer (Läs mer)

* Ett rum, en sal, en teaterscen, ett klassrum med stolar för alla deltagande elever. 
* En projektor om möjligt.
* Alla deltar frivilligt. Är det någon som vill sitta och titta på, går det bra. Ångrar sig deltagaren och vill börja delta efter en stund, så går det också bra. Vanligtvis deltar alla.
* Vi är glada om ni kan fylla i en kort, anonym utvärdering så vi kan bli bättre.
* Som deltagare, arrangör eller skola kan du välja att antingen finnas med  som deltagare, eller delta anonymt dvs inte stå med på hemsidor och sociala medier.
* Det är bra om en kurator eller liknande person finns med vid ett av tillfällena när skola är beställaren.
* Hör gärna av er för mer information, upplägg eller övriga frågor.

Läs mer om upplägget av den interaktiva teaterföreställningen här:

INFORMATION

PLATS: Ett rum, en scen, en teater, skola, aula, klassrum (uppsökande verksamhet)
ANTAL SKÅDESPELARE: 1 – 2 personer
ANTAL DELTAGARE: 1 klass, maximalt 2 klasser per gång. För allmänheten motsvarar detta 30 – 40 personer per tillfälle.
TID: ca 1,5 h – 2,5 h, vi anpassar och skräddarsyr.
MÅLGRUPP: åk 7-9, gymnasiet 1 – 3 ring gymnasiet, för allmänheten, för alla. Vi spelar för alla skolor och anpassar till just era behov.
SYFTE: Främja gruppsammanhållning i grupp, kompisar, par, klassen, hur man stöttar varandra i detta och varför det är viktigt.  
PRIS: Priset varierar beroende på antal förfrågningar, bidrag och kulturstöd.
Vi ger mängdrabatt vid större antal bokningar och gör vårt bästa för att ge så kostnadseffektivt erbjudande som möjligt.
SKAPAD AV: Expertis, ungdomar, skolor, elever, lärare, expertis i samtycke och relationer, jurist och ledarskapsstipendiat.
SKAPANDE SKOLA: Det går bra att boka oss via Skapande skola. Har ni övriga frågor, så hör gärna av dig!

Kontakt – information