Saltet

TEATERFÖRESTÄLLNING

”Saltet” handlar om en kraftprövning mellan tre systrar och om vem av dem som är mest lämpad makthavare. En av systrarna landsförvisas av sin egen far. Hon tar sin tillflykt ut i skogen och blir eremit. Då dyker en häxa upp och blir hennes bästa vän. Vem ska få makten? Vem är värd makten? Och vad är makt?

Sagan tar förutom makt upp ämnen som vilka värden vi har i våra liv och på vilket sätt de är viktiga. Hur låter vi oss styras av dessa värden och hur kan vi ta vara på dem för att skapa gemenskap?

Fritt baserat på en slovakisk folksaga.

Klassisk-, folk-, romsk-, samisk musik, det talade ordet, dans, rörelseteater och 3D animeringar, är medskapare till denna blandform.

Makt | Hårda och mjuka värden | Ledarskap

Kontakt – information