Saltet

TEATERFÖRESTÄLLNING

”Saltet” handlar om en kung, en häxa och tre systrar. Sagan tar upp ämnen som vilka värden vi har i våra liv och på vilket sätt de är viktiga. Hur låter vi oss styras av dessa värden och hur kan vi ta vara på dem för att skapa gemenskap?

Fritt baserat på en slovakisk folksaga.

Klassisk-, rock musik, teater, dans, mim och film är medskapare till denna blandform.

 

Makt | Hårda och mjuka värden | Ledarskap

Kontakt – information